صدای فامور
لشکر نوربخش معلم بازنشسته عشایری
18 دی 1399

مدرسه ما و استقبال از مدیرکل/ خاطره ای از لشکر نوربخش

آن سال ها مرحوم "حیدر محمدی" اولین معلمی بود که از طرف اداره تعلیمات عشایری به طایفه مالکی مامور...
محمدعلی میرشکاری معلم اسطوره طایفه مالکی
16 دی 1399

در سوگ انسانیت:یادی از مرحوم محمدعلی میرشکاری /به قلم علی ویس کریمی

محمدعلی میرشکاری سال ها درنقش آموزگار و راهنمای تعلیماتی درجهت تعلیم و تربیت دانش آموزان عشایری همت گماشت...
مرحوم حاج کاووس مهبودی
24 آبان 1399

پیام تسلیت خانواده مرحوم استاد محمد بهمن بیگی در پی درگذشت حاج کاووس مهبودی

انسانی شریف و معلمی بزرگ از میان ما رفت
حاج اکبر رئیسی از مسئولان سابق شهرداری شیراز

جان بی بی اولین کدخدای زن مالکی /به روایت اکبر رئیسی