مدرسه ما و استقبال از مدیرکل/ خاطره ای از لشکر نوربخش

0
380

واپسین روزهای تیرماه سال 1345 بود . آبادی ما در سرحد کوه بیل ، یورد” بیدگردلی” و چشمه سار زیبای آن منزل گرفته بود. چادر سفید عشایری مدرسه همچون نگینی زرّین در میان آبادی خودنمایی می کرد.

آن سال ها مرحوم “حیدر محمدی” اولین معلمی بود که از طرف اداره تعلیمات عشایری به طایفه مالکی مامور شده بود.

یک روز طرف های عصر ،معلم دلسوز و زحمت کش ما تازه از درس و مشق بچه ها و سر وکله زدن با آن ها فارغ شده و برای استراحت راهی چادر شخصی اش شده بود که ناگهان سر و صدا و همهمه همسایگان مدرسه توجهش را جلب کرد، آن ها یکی پس از دیگری رهگذرانی را به هم نشان می دادند که از دور به آبادی نزدیک می شوند!

آقا معلم با شنیدن صحبت های همسایگان از چادرش بیرون آمد و به سمتی که اهالی با اشاره دست نشان می دادند نگاهی انداخت. درست است افرادی از دور دارند می آیند!

و بعد یک مرتبه با تعجب گفت : بهمن بیگی ؟!

کمتر کسی بود از عشایر که نام و آوازه بهمن بیگی به گوشش نخورده باشد. مرد بزرگی که پایه گذار تعلیمات عشایر و بسط دهنده علم و دانش در جامعه ایلیاتی بود.

 به محض نزدیک شدن آن ها، کدخدای بزرگ محل، زنده یاد” ماشااله رییسی” به اتفاق مادرم مرحومه “گل جان عبدالهی “ که سهم موثری در حمایت از مدرسه داشت و چند قدم جلوتر از آنها معلم و در پشت سر آن ها  بنده که آن زمان دانش آموز کلاس پنجم مدرسه بودم، ترسان و لرزان اما همگام با آن ها به استقبال جناب مدیرکل شتافتیم.

ورود و حضور بهمن بیگی آن هم به طور سرزده در این منطقه صعب العبور باور نکردنی و واقعا تعجب آور بود . هنگام رسیدن بهمن بیگی به کنار چادر آقا معلم ، رضا رئیسی پسر کدخدا که او هم از دانش آموزان مدرسه بود با مشاهده این شخصیّت بزرگ و ارزشمند و بزرگ معلم ایل ، با اسلحه ای که دستشان بود، چند تیر به آسمان شلیک کردند  .

این کار جالب و بجا ، به مراسم استقبال ساده ما از مدیرکل ارزش و ابهت بیشتری بخشید و مورد رضایت جناب بهمن بیگی قرار گرفت که به همین دلیل ایشان را مورد تفقد وتشویق خود قرار دادند .

شاید سوالی در این جا پیش بیاید که راه نما و همراه آقای مدیر کل از روستای کوهستانی “پراشکفت “تا سرحد کوبیل چه کسی بوده است؟

افتخار این اقدام شایسته را مرحوم “کرمعلی رحمانی” برادر خانم بنده پیدا کرده بود که متاسفانه در آخر آذر ماه سال جاری جان به جان افرین تسلیم نمودند.

 روحش شاد و یادش گرامی

لشکر نوربخش

فرهنگی بازنشسته طایفه مالکی

پانزدهم دی ماه 1399

بازدیدها: 122