جنگ بود و تعرض همه جانبه دشمن به خاک میهن

0
812

۴۰ سال از شروع آن جنگ خانمان سوز گذشت .
آخرین روزهای شهریور سال ۱۳۵۹رژیم بعثی عراق از هوا و زمین و دریا به میهن عزیزمان ایران حمله کرد و شهر به شهر جلو آمد.
۸ سال سخت و جان فرسا طول کشید اما فرزندان دلیر این سرزمین با پایمردی تمام از جان شیرین خود گذشتند تا سربلندی و عزت و شرف این مملکت و مردمش محفوظ بماند و یک وجب از این خاک در تسلط دشمنان نماند
یاد و خاطره آن دلاورمردان و بویژه همرزمان شهیدشان را گرامی می داریم.

از این که تصویر همه شهدای طایفه مالکی را این جا نیاورده ام عذرخواهی می کنم . دلیلش این که دسترسی نداشته ام .

از دوستان عزیزی که در این خصوص  اطلاعات جامع تری دارند استدعا می کنم در تکمیل این صفحه با ما همکاری  داشته باشند.

جمعی از رزمندگان ، موسیان دهلران، تیپ امام سجاد
جمعی از رزمندگان ، منطقه موسیان دهلران، تیپ امام سجاد، در تصویر از راست ایستاده نفر اول  احمد مهربان ، نفر چهارم اله قلی باقری ، نفر پنجم عبداله مهربان و نفر آخر صمد شمس ، نشسته از راست : محمد صادقی ، سرهنگ رنجبر ، ابراهیم امیدوار از یاسوج
شهید حسین علی سی سختی از روستای سی سخت فامور کازرون
شهید حسین علی سیسختی از رزمندگان گردان فجر تیپ المهدی ، روستای سی سخت فامور کازرون
جهانبخش شیخی از رزمندگان دفاع مقدس روستای قلات نیلو
جهانبخش شیخی از رزمندگان دفاع مقدس طایفه مالکی روستای قلات نیلو
شهید بهادر جهانگیری از رزمندگان طایفه مالکی ، دهستان فامور شهرستان کازرون
شهید بهادر جهانگیری از رزمندگان طایفه مالکی ، دهستان فامور شهرستان کازرون
 شهید منوچهر عوض زاده از رزمندگان طایفه مالکی ، دهستان فامور شهرستان کازرون
شهید منوچهر عوض زاده از رزمندگان طایفه مالکی ، دهستان فامور شهرستان کازرون
هوشنگ میرشکاری از رزمندگان واحد تخریب تیپ امام سجاد لشکر 19 فجر
هوشنگ میرشکاری از رزمندگان واحد تخریب تیپ امام سجاد لشکر 19 فجر، نفرات پشت سر به ترتیب از سمت چپ : عبداله مهربان، حاج احمد مهربان ، محمد صادقی
احمد مهربان از رزمندگان واحد تخریب تیپ امام سجاد لشکر 19 فجر
احمد مهربان از رزمندگان واحد تخریب تیپ امام سجاد لشکر 19 فجر، نفرات روبرو : از سمت راست اله قلی باقری ، سرهنگ رنجبر ، عبداله مهربان
شهید سید عبداله موسوی از رزمندگان شیراز
نفر وسط شهید سید عبداله موسوی از رزمندگان شیراز- سمت راست : حاج احمد مهربان و سمت چپ محمود رجایی
شهید حسینعلی سی سختی
شهید حسینعلی سی سختی
شهید اسدالله اسدپور از طایفه مالکی محل شهادت جنوب ، عملیات رمضان
شهید اسدالله اسدپور از طایفه مالکی محل شهادت جنوب ، عملیات رمضان
جمعی از رزمندگان در منطقه موسیان دهلران سال 1361
جمعی از رزمندگان در منطقه موسیان دهلران سال 1361، از راست :محمد صادقی ، شهید سیدعبداله موسوی ، حاج احمد مهربان
آقای محمود مرادی از رزمندگان طایفه مالکی
آقای محمود مرادی از رزمندگان طایفه مالکی

رزمندگان زمان جنگ سال 61

رزمندگان زمان جنگ از طایفه مالکی سال1361،
رزمندگان زمان جنگ از طایفه مالکی سال1361 ازسمت راست هوشنگ میرشکاری ، احمد مهربان ، و نفر آخر محمد صادقی

 

بازدیدها: 394